/ /

: :

URGENT

Մեր Մասին

Evnnews.am-ը լրատվական կայք է, որը ստեղծվել է 2020 թվականի մարտ ամսին։ Կայքի հիմնական խնդիրն է ներկայացնել լրատվություն, որը կլինի անկողմնակալ և չի պաշտպանի քաղաքական որևէ ուժի շահերը։ Կայքում աշխատում են բացառապես կամավորներ, որոնց հիմնական մասը լրագրության ոլորտում առաջին քայլերը կատարել է հենց այս թիմում։ Evnnews-ն, իր ստեղծման առաջին իսկ օրվանից, կարևորել է ոլորտում նոր կադրերի հետ աշխատանքը։ Թիմը մշտապես նոր անդամներով է համալրվում, որոնց մեծ մասը համալսարանում սովորելու հետ մեկտեղ հնարավություն է ունենում պրակտիկա ձեռք բերել։