/ /

: :

Urgent

03.10.2020 15:37

Join us on Facebook

The political-military leadership of Azerbaijan will pay a high price

The political-military leadership of Azerbaijan will pay a high price

Statement of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Armenia on the recent developments in the Nagorno-Karabakh conflict zone

In contempt of the persistent calls of the OSCE Minsk Group Co-Chair countries and the entire international community on the immediate cessation of hostilities, Azerbaijan and Turkey jointly continue large-scale hostilities with the aim of resolving the Nagorno-Karabakh conflict by military means.

To this end, Azerbaijan has put forward its entire military capacities, reinforced by Turkish military assistance, which includes also foreign terrorists fighters transferred from other conflict zones in the Middle East. The civilian settlements and civilian population on the entire territory of Artsakh are being subjected to systematic and massive attacks, resulting in human casualties and destruction.

These actions aim at depriving the people of Artsakh of their historical homeland by perpetrating mass atrocities.

The Republic of Armenia, as the guarantor of the security of the people of Artsakh, will take all the necessary means and steps to prevent those mass atrocities.

The political-military leadership of Azerbaijan will pay a high price for committing such grave crimes against the Armenians of Artsakh, for importing terrorists to the region and for undermining the regional security.

Russian⬇️

Заявление МИД Армении о последних развитиях в зоне Нагорно- Карабахского конфликта

Игнорируя последовательные призывы стран- сопредседателей Минской группы ОБСЕ и всего международного сообщества о незамедлительном установлении режима прекращении огня, Азербайджан совместно с Турцией продолжает широкомасштабные военные действия с целью силового решения Карабахского конфликта.

С этой целью задействован весь военный потенциал Азербайджана, подкрепленный военной поддержкой Турции, которая выражена также отправкой на поле сражения иностранных вооруженных террористов, переброшенных в Азербайджан из зон ближневосточных конфликтов. По всей территории Арцаха систематически и массово таргетируются мирные поселения и гражданская инфраструктура, вследствие чего есть людские потери и разрушения.

Цель данных военных действий - лишить народ Арцаха его исторической родины путем массовых преступлений.

Республика Армения, будучи гарантом безопасности народа Арцаха, будет предпринимать все необходимые шаги и меры с целью предотвращения этих массовых преступлений.

Военно-политическое руководство Азербайджана заплатит высокую цену за совершение преступлений по отношению к армянам Арцаха, за внедрение террористов в регион и нарушение региональной безопасности.

https://www.mfa.am/hy/interviews-articles-and-comments/2020/10/03/fm_statement_artsakh/10488

 

---------------


RA MFA-verklaring over de laatste ontwikkelingen in het NK-conflictgebied

Azerbeidzjan negeert de dringende oproepen van de covoorzitters van de OVSE-groep van Minsk en de internationale gemeenschap voor een onmiddellijk staakt-het-vuren en zet de grootschalige vijandelijkheden met Turkije voort om het conflict in Nagorno-Karabach met geweld op te lossen.

Daartoe is het volledige militaire potentieel van Azerbeidzjan benut, aangevuld met Turkse militaire steun, die tot uiting komt door buitenlandse gewapende terroristen die vanuit de conflictgebieden in het Midden-Oosten naar Azerbeidzjan zijn overgebracht naar het slagveld te gooien. Op het hele grondgebied van Artsakh zijn vreedzame nederzettingen en civiele infrastructuren het doelwit van een gecoördineerd "massa-ei", wat leidt tot menselijke verliezen en verwoestingen.

Het doel van deze militaire operaties is om de mensen van Artsakh hun historische thuisland te ontnemen door massamisdaden te plegen.

De Republiek Armenië, die de veiligheid van de bevolking van Artsakh garandeert, zal alle nodige stappen en maatregelen nemen om deze massamisdaad te voorkomen.

De militair-politieke leiding van Azerbeidzjan zal een hoge prijs betalen voor het plegen van ernstige misdaden tegen de Armeniërs van Artsakh, voor het importeren van terroristen in de regio en voor het ondermijnen van de regionale veiligheid.

Anna Naghdalyan

-----------------


RA MFA-Erklärung zu den neuesten Entwicklungen in der NK-Konfliktzone


Aserbaidschan ignoriert die dringenden Forderungen der Ko-Vorsitzenden der OSZE-Minsk-Gruppe und der internationalen Gemeinschaft nach einem sofortigen Waffenstillstand und setzt zusammen mit der Türkei die groß angelegten Feindseligkeiten fort, um den Berg-Karabach-Konflikt mit Gewalt zu lösen.


"Zu diesem Zweck wurde das volle militärische Potenzial Aserbaidschans ausgeschöpft, ergänzt durch türkische Militärunterstützung, die sich darin manifestiert, ausländische bewaffnete Terroristen aus den Konfliktgebieten des Nahen Ostens nach Aserbaidschan auf das Schlachtfeld zu werfen." Auf dem gesamten Territorium von Artsakh, friedlichen Siedlungen, werden zivile Infrastrukturen mit einem koordinierten "Massenei" angegriffen, was zu menschlichen Verlusten und Zerstörungen führt.


"Das Ziel dieser militärischen Operationen ist es, die Menschen in Artsakh durch Massenverbrechen ihrer historischen Heimat zu berauben.
"Die Republik Armenien wird als Garant für die Sicherheit der Bevölkerung von Artsakh alle notwendigen Schritte und Maßnahmen ergreifen, um dieses Massenverbrechen zu verhindern.


"Die militärpolitische Führung Aserbaidschans wird einen hohen Preis dafür zahlen, dass sie schwere Verbrechen gegen die Armenier von Artsakh begangen, Terroristen in die Region importiert und die regionale Sicherheit untergraben hat."


----------------


NK münaqişə bölgəsindəki son inkişaflarla əlaqədar olaraq RA Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatı
"ATƏT-in Minsk Qrupu həmsədrlərinin və beynəlxalq ictimaiyyətin təcili atəşkəs çağırışlarına məhəl qoymayan Azərbaycan, Türkiyə ilə birlikdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsini güc yolu ilə həll etmək üçün genişmiqyaslı hərbi əməliyyatları davam etdirir."


"Bu məqsədlə Azərbaycanın tam hərbi potensialından istifadə edildi və Türk hərbi dəstəyi ilə tamamlandı. Bu, Yaxın Şərq münaqişə bölgələrindən Azərbaycana köçürülən xarici silahlı terrorçuların döyüş meydanına atılmasında özünü göstərir." Artsaxın bütün ərazisində dinc yaşayış yerləri, mülki infrastrukturlar koordinasiyalı "kütləvi yumurta" ilə hədəf alınaraq insan itkisinə və dağıntılarına səbəb olur.


“Bu hərbi əməliyyatların məqsədi Artsax xalqını kütləvi cinayətlər törətməklə tarixi vətənlərindən məhrum etməkdir.
“Ermənistan Respublikası, Artsax xalqının təhlükəsizliyinin qarantı olaraq, bu kütləvi cinayətin qarşısını almaq üçün bütün lazımi addımları və tədbirləri görəcəkdir.


"Azərbaycanın hərbi-siyasi rəhbərliyi Artsax ermənilərinə qarşı ağır cinayətlər törətmək, bölgəyə terrorçular gətirmək və regional təhlükəsizliyi pozmaq üçün ağır bir bədəl ödəyəcək."

----------------------


بيان RA وزارة الخارجية حول آخر التطورات في منطقة النزاع في شمال كوريا
"تجاهل النداءات العاجلة من الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمجتمع الدولي من أجل وقف فوري لإطلاق النار ، تواصل أذربيجان ، إلى جانب تركيا ، الأعمال العدائية واسعة النطاق لحل نزاع ناغورني كاراباخ بالقوة".
"لهذا الغرض ، تم استخدام الإمكانات العسكرية الكاملة لأذربيجان ، مدعومة بالدعم العسكري التركي ، والذي يتجلى في إلقاء الإرهابيين المسلحين الأجانب الذين تم نقلهم إلى أذربيجان من مناطق الصراع في الشرق الأوسط إلى ساحة المعركة". في كامل أراضي أرتساخ ، المستوطنات السلمية ، البنى التحتية المدنية مستهدفة بـ "بيضة جماعية" منسقة ، تؤدي إلى خسائر بشرية وتدمير.
"الهدف من هذه العمليات العسكرية هو حرمان أهالي أرتساخ من وطنهم التاريخي بارتكاب جرائم جماعية.
"إن جمهورية أرمينيا ، بصفتها الضامن لأمن شعب أرتساخ ، ستتخذ جميع الخطوات والتدابير اللازمة لمنع هذه الجريمة الجماعية.
"إن القيادة العسكرية السياسية لأذربيجان ستدفع ثمناً باهظاً لارتكاب جرائم خطيرة ضد أرمن أرتساخ ، واستيراد الإرهابيين إلى المنطقة ، وتقويض الأمن الإقليمي".

This article is available` , ,